Obec založili na zákupnom práve v 1. polovici 14. storočia na území panstva Radoma. Obec mala 20 port. Obec je doložená z roku 1414 ako Stuferka, Stwfurka, neskôr ako Stofurov (1773), Staffaro (1786), Stefurov (1808); maďarsky Stefuró, Istvánd. Obec patrila panstvu Makovica. Koncom 15. storočia po vpádoch poľských vojsk sa vyľudnila. Od 16. storočia bola majetkom Bornemissovcov, Bocskayovcov, Rákócziovcov, v 18. storočí Illésházyovcov. V roku 1787 mala obec 39 domov a 273 obyvateľov, v roku 1828 mala 42 domov a 337 obyvateľov. Pracovali ako roľníci, chovali dobytok, zaoberali sa plátenníctvom a tkáčstvom. Za I. ČSR tu mala silné pozície MO KSČ (Mestská organizácia Komunistickej strany Československa). V rokoch 1943 – 44 pôsobili v chotári partizánske skupiny. Väčšina obyvateľstva pracovala v priemyselných podnikoch vo Svidníku, Prešove a Giraltovciach.

ERB

V dolnej polovici zeleného štítu zlatý snom, zdola obopätý strieborným položeným a obráteným kosákom so zlatou rukoväťou, to všetko prevýšené troma postavenými striebornými balmi plátna. Tento erb bol prijatý uznesením obecného zastupiteľstva dňa 23. augusta 2006, č. OZ – 5/2006 a je zapísaný v heraldickom registri Slovenskej republiky pod signatúrou S – 345/2006. Súčasná heraldická kompozícia erbu symbolizujúceho všeobecnú poľnohospodársku symboliku, podľa odtlačku pečatidla obce zo 40. rokov 19. storočia, doplnená o zamestnanecký motív – plátenníctvo. Autormi erbu sú Peter Kónya, Leon Sokolovský a Sergej Pančák.

VLAKA

Vlajka obce pozostáva zo šiestich pozdĺžnych pruhov vo farbách zelenej (1/8), žltej (2/8), bielej (1/8), zelenej (1/8), žltej (2/8) a bielej (1/8). Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvoma zostrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.

sk_SKSlovak
sk_SKSlovak