V obci sa pravidelne konajú tieto podujatia :

  • Športové hry
  • Deň matiek
  • Mikuláš
  • Silvester
  • Deň detí
  • Úcta k starším

Na organizovanie podujatí masového charakteru má obec k dispozícií kultúrno-správnu budovu, avšak v nevyhovujúcom stave. Sú potrebné vnútorné aj vonkajšie úpravy a prístavba sociálneho zariadenia.

sk_SKSlovak
sk_SKSlovak