Výzva na predkladanie cenových ponúk – Rekonštrukcia autobusových zastávok v obci Štefurov

V súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vám v prílohe tejto správy zasielame Výzvu na predkladanie ponúk k účasti v súťaži pre predmet zákazky: „Rekonštrukcia autobusových zastávok v obci Štefurov“.

Podmienky účasti, ako aj zadanie pre vypracovanie ponuky sú uvedené vo Výzve na predkladanie ponúk.

Veríme, že sa verejného obstarávania zúčastnite a svoju cenovú ponuku nám doručíte do požadovaného termínu.

S pozdravom Jana Rišková – starostka obce Štefurov
Kategória: VÝZVY

sk_SKSlovak
sk_SKSlovak